Rødstjert

sang
alarm
kald
Shop2
Del
Rødstjert
Rødstjert (Sang) male, song
APPInstallér fuglestemmer.dk
Nej tak

Udbredt, men alligevel ukendt for de fleste

Rødstjerten er en sky fugl, der kun sjældent viser sig. Desuden skal du stå tidligt op for at høre de første toner fra rødstjerthannen. Den synger allerede en times tid før solen står op.

Rødstjert

Stemme: Synger tidligt om morgenen

Du skal stå tidligt op for at høre de første toner fra rødstjerthannen. Den sky, men livlige fugl synger allerede en times tid før solen står op. Kun rødhalsen er lige så tidligt på færde.

Sangen indledes med en høj tone, efterfulgt af 5-6 dybere lyde og en kort kvidren, der varierer fra fugl til fugl.

Kaldet er et tilbageholdt “hyit”, som til forveksling lyder som gransangerens kald. 

Udseende: Farvestrålende og eksotisk

Det andet led i ordet rødstjert, stjert, betyder 'hale'. Fuglen er altså navngivet efter sin hale, og det skyldes, at begge køn har rustrød hale og overgump. 

Læs videre efter disse varer fra vores webshop:

Den farverige rødstjerthan er aldeles eksotisk med dens rustrøde underside, sorte ansigt, hvide pande og koksgrå overside. Hunnen er mere anonym med beige farver, men dog stadig markant med sin rødlige hale.

Rødstjerten er udbredt i Danmark, men alligevel helt ukendt for de fleste, for den sky fugl viser sig kun sjældent. Når den endelig viser sig, sidder den 14 centimeter slanke rødstjert gerne med nervøst dirrende hale, eller foretager korte udfald efter flyvende insekter. 

Rødstjerten kan forveksles med husrødstjerten. Hannerne kan skelnes ved at husrødstjert-hannen har to markante hvide felter på vingernes overside. Hunner og ungfugle kan skelnes ved, at rødstjerterne har blegere brune farver og hvid strube.

Føde: Insekter og edderkopper

Rødstjertens føde består af insekter og edderkopper. Hannen fanger en del insekter i træerne, hvorimod hunnen i højere grad fouragerer på jorden.

Ynglevaner: De blå æg har solfilter

Hannerne vender hjem fra Afrika i maj, og begynder straks at lede efter egnede huller i træer, murværk etc., hvor en rede kan placeres. Så er de velforberedte, når hunnerne en uge senere dukker op. Rødstjerten yngler også gerne i fuglekasser af den lidt åbne type, hvor den har udsyn, når den ligger på æg.

Efter at have fundet et egnet redested, forsøger hannen at lokke hunnen til. Det sker enten ved sætte sig i hullet med udbredt hale, så de rustrøde farver tydeligt ses – eller ved at stikke hovedet ud af hullet, så dens hvide pande lyser lokkende imod hunnen.

Hvis redestedet accepteres, bygger hunnen reden af græs, rødder, fjer og hår, og lægger 3-8 blå æg deri. Det tager kun 13-14 dage at udruge ungerne. Begge fugle ruger, men 90% af tiden er det dog hunnen. 

Efter 14-16 dage i reden er ungerne flyvefærdige, men allerede på det tidspunkt kan hunnen være i gang med et nyt kuld, og hannen er således alene om det første kuld.

Rødstjertens æg er som sagt blå. Faktisk lægger mange fuglearter blålige æg. Udover rødstjert gælder det for eksempel sangdrossel, jernspurv og solsort. Det har vist sig, at farvevalget ikke er uden grund. Den blå farve beskytter fostret mod solens skadelige UV-stråler. Ægget har altså, på grund af skallens farve, indbygget solfilter.

Selv om den i dag yngler i det meste af landet, er den en ret ny ynglefugl; de første ynglende rødstjerter i Danmark blev observeret i Vendsyssel i 1863.

Træk: Flyver om natten

Rødstjerten er så farvestrålende, at den ligner en, der burde holde til langt sydpå. Og det gør den faktisk også en stor del af sit liv. Det meste af året lever rødstjerten i Afrika, og det fjerne overvintringssted gør rødstjerten til en såkaldt langdistancetrækker.

Når det i september er tid til det årlige træk sydpå, får Danmark besøg af et stort antal rødstjerte fra de skandinaviske bestande. Herfra går rejsen sydpå, hvor de sammen med de vesteuropæiske bestande trækker sydvest over den Iberiske Halvø, og videre til Afrika. Trækket foregår om natten.

Om foråret betyder det modsatte træk, at et stort antal skandinaviske rødstjerte igen passerer igennem Danmark - på vej til deres ynglepladser i Sverige, Norge og Finland.

Fakta: Rødstjert

Længde

14 cm

Vingefang

20-24 cm

Vægt

12-20 gram

Ynglealder

1 år

Levetid

2-3 år. Max 10 år.

Trækfugl / standfugl

Trækfugl. Overvintrer i Afrika.

Ynglesæson

Maj - juni

Antal kuld

1 kuld

Antal æg i reden

3-8 æg

Rugetid

13-14 dage

Fra ægklækning til flyvefærdig?

14-16 dage

Latinsk navn

Phoenicurus phoenicurus

Navn i andre lande

Tyskland: Gartenrotschwanz 

Sverige: Rödstjärt

Holland: Gekraagde roodstaart

Storbritannien: Redstart

Finland: Leppälintu

Italien: Codirosso

Norge: Rødstjert

Polen: Pleszka

Spanien: Colirrojo real

Frankrig: Rougequeue à front blanc

 

Få nyheder om fugle
Hjem
Alfabetisk fugleliste
Quiz
Fuglefløjter
Træfugle
Glasfugle
Favoritter
App