Natugle

sang
alarm
tiggelyd
Shop3
Del
Natugle
Natugle (Sang) song
APPInstallér fuglestemmer.dk
Nej tak

Den talrigeste ugle i Danmark

Mere end 4.000 ynglende par gør natuglen til den talrigeste ugle i Danmark. Ikke desto mindre er den fraværende eller fåtallig i mange egne.

Natugle

Den foretrækker løvskov, og er derfor fåtallig i Vestjylland. Den bryder sig ikke om at flyve over åbent vand, så den findes ikke på mange øer, herunder Bornholm, Læsø og Samsø. Natuglen er, som de fleste ugler, en udpræget standfugl og selv de flyvefærdige unger flytter ikke langt fra forældrenes territorium.

Stemme: Kan høres 4 kilometer væk

Du kan høre natuglerne hele året, men mest intenst i januar, hvor de danner par. Selv om begge køn tuder, er det næsten altid hannens tuden, der høres. Når hun-uglen endelig tuder, er det som regel i en duet med hannen.

Natuglens tuden har samme funktion som andre fugles sang. Den henvender sig til hanner (“bliv væk”) og til hunner (“hør mig, kom endelig nærmere”). Det gælder altså om at forsvare sit territorium og stimulere hunnerne, både sin egen mage og andre hunner. 

Læs videre efter disse varer fra vores webshop:

Natuglen er kun aktiv mellem solnedgang og solopgang, så det er om natten at du kan høre natuglen. I en vindstille nat med optimale vejrforhold, kan hannens sørgmodige "hu-hu-hu-huh" høres 3-4 kilometer væk.

I gamle dage ynglede natuglen ofte i kirketårne, og dens tuden blev derfor forbundet med uhygge, død og elendighed.

Udseende: Drejer hovedet 270 grader

Går du en tur i skoven og oplever, at en flok småfugle pludselig larmer og skælder ud, så er det værd at kigge efter, om de er ved at mobbe en natugle. Opdager småfuglene en sovende natugle om dagen, vil de tilkalde andre småfugle, og de vil forsøge at få uglen til at fjerne sig. Som regel har de held med sig, og uglen flyver bort. 

Mobbekoret kan være din chance for at se natuglen i dagslys. Det er en mellemstor, kompakt og storhovedet ugle, helt uden øretoppe. Den har sorte øjne og et krumt og skarpt næb. Næbbet bruges bl.a. til at holde fast i grene og bark, når uglen kravler rundt i træer og buske. Der findes både en grå og rødbrun version af natuglen. Den rødbrune slags er mest almindelig i Danmark.

Natuglen er nataktiv, og det forleder mange til at tro, at natuglen ser dårligt om dagen. Det er ikke sandt. Ugler ser fint om dagen. De lukker bare mindre lys ind i øjet ved at indsnævre pupillen, ligesom vi selv gør, når solen skinner. Den udbredte misforståelse, at natuglen er i fare for at kollidere med træer, når småfuglenes mobbekor tvinger den på vingerne, har derfor intet på sig.

Mennesker kan kigge til siden ved at bevæge øjnene. Det kan ugler ikke. Uglernes øjne kan ikke bevæge sig i kraniet. Til gengæld kan ugler noget andet. De kan dreje hovedet ekstremt langt rundt, omkring 270 grader, og kan altså rent faktisk se bagud.

Natugler kan, som andre ugler, flyve helt lydløst. Den lydløse flugt skyldes, at uglernes svingfjer har talrige bløde børster og elastiske frynser, der effektivt mindsker den turbulens i vingeslaget, der hos alle andre fugle giver en hørbar flugt. Det er en egenskab, som man i vindmølleindustrien håber at kunne efterligne, for at minimere den generende støj fra roterende møllevinger.

Føde: Sluger musen med hud og hår

Natuglen er vågen om natten. Med sine store øjne ser den fantastisk godt i mørket, og med sin formidable hørelse kan den høre de puslende mus i skovbunden. Når uglen ser et byttedyr fra sit udsigtspunkt i et træ, sætter den af og svæver lydløst mod føden. Byttet fanges ved et hurtigt stejlt nedslag, hvor vingerne holdes tæt ind til kroppen.

Mus udgør den langt overvejende del af natuglens føde. I begrænset omfang tages desuden fugle, insekter og andre smådyr som regnorme og biller. 

Når det er tid til at spise musen, sluger natuglen musen med hud og hår - med hovedet først. Uglen parterer den ikke, eller flår stykker af den, den bliver bare slugt. Nede i maven kan uglen ikke fordøje musens hår og knogler, og de samles til en bolle i kråsen, som gylpes op igen, som et uglegylp.

Ynglevaner: Ungerne er hvide dunklumper

Natuglen foretrækker at lægge sine æg i gamle hule løvtræer. I moderne skovbrug er der dog meget langt mellem de gamle hule træer. Natuglen har derfor været nødt til at tilpasse sig, og kan nu finde på at yngle i åbne reder, fx forladte rovfuglereder. Den er også meget glad for opsatte uglekasser. Natugle-redekassen skal dog placeres i 10 meters højde, så det er ikke nogen nem opgave for en almindelig haveejer.

Natuglen bygger ikke en rede med græs og kviste etc., men lægger sine æg direkte på underlaget i et redehul eller en forladt rede. Samtidig lægges æggene meget tidligt på året, allerede i slutningen af februar, så hunuglen skal ikke forlade reden mange minutter, før æggene bliver kolde. Natuglen er den af vores uglearter, som yngler tidligst.

I gnaverår, det vil sige år med mange mus, lægges store kuld, mens der kun lægges få eller ingen æg de år, hvor der kun er få gnavere. Faktisk vil hunnen ofte ganske enkelt forlade æggene, hvis det viser sig at være et dårligt museår. Natuglen vurderer hvert eneste år, om det kan betale sig at investere ressourcer i at yngle.

Æggene i reden klækker efter en måneds rugning. Når ungerne forlader reden efter ca. 5 uger, er de ikke flyvefærdige. De er hvide dunklumper med sorte øjne, der først kan flyve en uge senere. 

I denne periode kan de flakse korte afstande fra træ til træ, men de opholder sig ofte frit fremme i skovbunden. Det er en farlig tid for ungerne. 2 ud af 3 unger dør af angreb fra rovdyr og -fugle. Til gengæld genkender krage- og drosselfugle, der ellers skælder kraftigt ud på de voksne natugler, ikke ungerne som ugler. 

Ungerne er selvhjulpne og kan f.eks. klatre op ad træstammer ved hjælp af kløerne og næbbet. Forældrefuglene opsøger dem også på jorden for at fodre dem, så man skal ikke i misforstået barmhjertighed tage dem i pleje.

Natuglen er standfugl og bliver som regel i sit territorium året rundt. Parrene holder sammen på livstid. Ungfuglene kan strejfe lidt, men sjældent mere end en halv snes kilometer.

Fakta: Natugle

Længde

38 cm

Vingefang

94 - 104 cm

Vægt

Han: 330-440 gram

Hun: 420-590 gram

Ynglealder

1 år

Alene / par / flok

Parrene holder sammen på livstid

Trækfugl / standfugl

Standfugl

Ynglesæson

Marts til maj-juni

Antal kuld

1 kuld

Antal æg i reden

2-6 æg

Rugetid

28 - 30 dage (hunnen ruger)

Fra ægklækning til flyvefærdig?

32 - 37 dage

Latinsk navn

Strix aluco

Navn i andre lande

Tyskland: Waldkauz

Sverige: Kattuggla

Holland: Bosuil

Storbritannien: Tawny Owl

Finland: Lehtopöllö

Italien: Allocco comune

Norge: Kattugle

Polen: Puszczyk zwyczajny

Spanien: Cárabo Común

Frankrig: Chouette hulotte

 Få nyheder om fugle
Hjem
Alfabetisk fugleliste
Quiz
Fuglefløjter
Træfugle
Glasfugle
Favoritter
App